Who We Are

Winserve
Corporation

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี ที่ขับเคลื่อนโดยมุ่งเน้นความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ
ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีแบบครบวงจรของประเทศไทย ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้วางกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อเป็นพันธมิตรซึ่งเป็นที่ต้องการมากที่สุดสำหรับองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ไปสู่ยุคเทคโนโลยีเพื่อกลายเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศ เราพร้อมที่จะมอบบริการที่ดีที่สุด ควบคู่ไปกับการบริการออกแบบและติดตั้งโซลูชั่นเทคโนโลยีระดับมืออาชีพที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น เดินหน้ายกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์

ร่วมลงทุนกับ บริษัท เมติคูลี่ จํากัด ในรอบการลงทุน Series B

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ลุย Healthcare

เทงบเข้าระดมทุนในรอบ Seed ของ POPOLO

01

เราใช้เวลาและเงินในการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อม และแบ่งปันสิ่งที่องค์กรทำเพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากร รวมถึงการพัฒนานโยบายและขั้นตอนในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างความพยายาม และเรายังขอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากพนักงานของเราเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร

02

เราเห็นคุณค่าของโอกาสที่จะร่วมสร้างสรรค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน กว่าสิบปีเราได้ดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม หนึ่งในโครงการของเราที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนคือการสร้างฝายเพื่อป้องกันภัยพิบัติจากอุทกภัยที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี เราเล็งเห็นว่าการตัดไม้ ทำลายป่าและมลพิษทางน้ำเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง และภายใต้พันธกิจโครงการ “ส่งเสริมเสริมชีวิตสีเขียว” เราได้ฟื้นฟูป่าชายเลน อนุรักษ์เต่าทะเล รวมถึงการสร้างโป่งเทียมให้ช้าง

03

อีกบทบาทในการคืนเด็กและเยาวชนน้ำดีสู่สังคม ดร.ปรีชา คฤหวาณิช ทำหน้าที่ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเยาวชนที่อาจหลงทางผิดพลาดและพลิกคืนกลับมาเป็นเยาวชนน้ำดีของครอบครัวและสังคม เราให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของสังคมโดยร่วมมือกับมูลนิธิที่มีชื่อเสียง ในสองโครงการที่ได้รับกาาตอบรับอย่างต่อเนื่องนั่นคือโครงการลมวิเศษและสมาคมเทคโนโลยีสุขภาพไทย เราให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านเทคโนโลยีการตลาดและกองทุน ในโครงการลมวิเศษ เราได้เปิดตัวสายรัดข้อมือ ซึ่งภายในสายรัดนั้นจะมีรหัส QR ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคถุงลมโป่งพอง โดยสายรัดข้อมือนี้ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัวและสุขภาพของผู้ป่วยรวมถึงการปฐมพยาบาลและการรักษาที่จำเป็นเบื้องต้น

partners

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamconisi ut aliquip ex
Video Labs C Minor V A Team Rooster Sound Unfold Generation