Winserve Corp.

The Leader
in fully integrated
IT solution.

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี

ที่ขับเคลื่อนโดยมุ่งเน้นความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ

About

Winserve Corporation

บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีแบบครบวงจรของประเทศไทย ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้วางกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อเป็นพันธมิตรซึ่งเป็นที่ต้องการมากที่สุดสำหรับองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ไปสู่ยุคเทคโนโลยีเพื่อกลายเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศ 

 

เราพร้อมที่จะมอบบริการที่ดีที่สุด ควบคู่ไปกับการบริการออกแบบและติดตั้งโซลูชั่นเทคโนโลยีระดับมืออาชีพที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ

Introducing

Winserve Group

Investor Relations

กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขยายผลความสำเร็จสู่การร่วมลงทุนในกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมใหม่ ที่มีศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตในระยะยาว 

เราพร้อมสนับสนุนบริษัทที่เราร่วมลงทุน รวมถึงบริษัทที่เป็นพันธมิตรด้วยความสามารถและทรัพยากรต่างๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนศักยภาพของพวกเขา

เพื่อนำธุรกิจเข้าสู่ตลาดอย่างมั่นคง โดยในระยะ 5 ปี ต่อจากนี้ “วินเซิร์ฟ” มุ่งมั่นที่จะลงทุนในธุรกิจทางการแพทย์เพื่อร่วมพัฒนาและ

ผลักดันนวัตกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ร่วมลงทุนกับ เมติคูลี่
ในรอบการลงทุน Series B

ต่อยอดความสำเร็จและความเชี่ยวชาญ ยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์ ให้บริการกระดูกเทียมและเครื่องมือทางการแพทย์พร้อมผลักดันนวัตกรรมสุขภาพ อย่างยั่งยืน

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ลุย Healthcare
ระดมทุนในรอบ Seed ของ POPOLO

ประกาศความเชื่อมั่นหนุนสตาร์ทอัพไทยหลังเป็นผู้ลงทุนหลักใน POPOLO หวังสร้างโอกาสพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ทันสมัยในราคาจับต้องได้

Introducing

BlueSuite

For Healthcare Solution

Sustainability

กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อลูกค้า พนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจ เรามีความเชื่อว่าการรักษามาตรฐาน

ไม่เพียงเเต่เเสดงถึงความเป็นมืออาชีพที่เพิ่มศักยภาพของบริษัท แต่ยังช่วยให้เราได้รับความไว้วางใจจากทุกคนและคงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท

สิ่งแวดล้อม

เห็นคุณค่าของโอกาสที่จะร่วมสร้างสรรค์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน กว่า 10 ปีที่เราได้ดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจ

ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อมและแบ่งปันสิ่งที่องค์กรทำ เพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากร รวมถึงการพัฒนานโยบายอย่างยั่งยืน

สังคม

ให้ความสำคัญกับสุขภาพ และความปลอดภัยของสังคมด้วยโครงการลมวิเศษและสมาคมเทคโนโลยีสุขภาพไทย สนับสนุนด้านเทคโนโลยี การตลาดและทุนทรัพย์