Winserve Corp.

Software Helpdesk

Welcome New Graduated / Full time

Job description

 • รับแจ้งปัญหา สอบถามรายละเอียดของปัญหา ติดตามปัญหา จัดทำรายงาน และวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับทีม
 • ให้คำปรึกษาผู้ใช้งาน วิเคราะห์ปัญหา บันทึกรายงานปัญหา สินค้าซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนาขึ้น
 • ผู้ที่มีใจรักในการเรียนรู้และการพัฒนาความรู้สามารถเข้ามาร่วมทีมกับเราได้ มีทีมงานยินดีช่วยเหลือในการให้ความรู้เพื่อให้ท่านสามารถทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Qualification

 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 21 – 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ / สารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นโดยการเรียน ร.ด. จนจบหลักสูตร
 • สามารถเจรจาและสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
 • ชอบศึกษาและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • กระตือรือร้นพร้อมจะเรียนรู้งานต่างๆ
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • Company :

  Wuekro (Thailand) Ltd.

  Date Posted :

  19-Sep-2023