Winserve Corp.

เกี่ยวกับเรา

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น

ในฐานะผู้นำของประเทศไทยด้านเทคโนโลยีแบบครบวงจร ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ พวกเราในนามกลุ่มบริษัทในเครือ วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ได้ทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อเป็นพันธมิตรแก่องค์กรที่ต้องการ การเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคเทคโนโลยีทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และพวกเราพร้อมที่จะมอบบริการที่ดีที่สุด ควบบคู่ไปกับการบริการโซลูชั่นเทคโนโลยีระดับมืออาชีพที่พร้อมจะปรับแต่งทุกอย่างให้เป็นไปตามความต้องการของคุณ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพและตอบแทนสังคม
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและความชำนาญอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม