Winserve Corp.

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

เสน่ห์ของเทคโนโลยีคือการก้าวไปข้างหน้าไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีสักวันที่เราจะบอกว่าไม่รู้เรื่อง เพราะในวันพรุ่งนี้และวันต่อๆ ไปหน้าที่ของเรา ของคอมเซิร์ฟ สยาม คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาระบบ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้ นี่คือประโยคที่แสดงให้เห็นถึงความฝันและความพยายามของ คุณธนิตรา คฤหวาณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในหญิงแกร่งแห่งวงการระบบสื่อสารโทรคมนาคม

ธนิตรา คฤหวาณิช

COO : กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น

กับงาน Genius Journey : Optimize the Document Power

ระบบจัดเก็บเอกสารที่ทันสมัยที่สุด ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI

เปิดตัวเทคโนโลยีซอฟแวร์ล่าสุด คือ ระบบ Blue DMS& Blue OCR หรือ ระบบจัดเก็บเอกสารที่ทันสมัยที่สุด

ความสำเร็จของกลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เกิดขึ้นจากความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณธนิตรา รวมกับความเชี่ยวชาญด้านระบบวิศวกรรมของ ดร.ปรีชา คฤหวาณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งสองสิ่งนี้ได้กลายมาเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้องค์กรมีรากฐานที่แข็งแกร่งจนสามารถเดินอยู่บนเส้นทางของความสำเร็จอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือบุคลากรภายในองค์กร ที่ช่วยขับเคลื่อนให้กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง คุณธนิตราจึงให้ความสำคัญ ให้ความรัก และความใส่ใจกับทุกคนดุจคนในครอบครัว

การเป็นผู้บริหารคือการอยู่บนความรับผิดชอบของทุกชีวิตในองค์กร เพราะฉะนั้นทุกงานเราไม่เคยทิ้งกัน เรารู้ไปพร้อมกัน หิวไปด้วยกัน อิ่มไปพร้อมกัน ให้เวลาในการเรียนรู้และนำประสบการณ์ที่เราเคยสัมผัสมาเล่า มาสอนพนักงานของเรา สิ่งสำคัญคือการทำให้เขารู้สึกว่าหนทางข้างหน้าไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเรา ความสำเร็จ เราไม่ได้วัดที่เงินหรือยอดขายเป็นอันดับแรก แต่ความสำเร็จของเราคือทุกคนมีความสุข ในสิ่งที่ขาดเราเติม สิ่งไหนดีเราเสริม

จากความใส่ใจนี้ บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงมีพันธกิจที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและความชำนาญอย่างต่อเนื่อง นอกจากใส่ใจความสุขของบุคลากรภายในแล้ว คุณธนิตรายังส่งต่อรอยยิ้มและความสุขสู่ภายนอก ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรม CSR ภายใต้แนวคิดการให้อย่างยั่งยืน โดยพร้อมสนับสนุนกิจกรรมทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เช่นเดียวกันกับกลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ดำเนินการอย่างมีคุณภาพ ภายใต้การแข่งขันทางเทคโนโลยีที่เคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว บนแนวคิดของการให้ที่มาจากความตั้งใจ ผู้รับ ย่อมสัมผัสได้ถึงความตั้งใจนั้นโดยไม่ต้องเอ่ยปาก คุณธนิตราจึงเลือกที่จะเก็บทุกรายละเอียด และใช้ความเชี่ยวชาญทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าคนสำคัญ

เราไม่ได้ขายสินค้าหรือแข่งขันในตลาดด้วยการตัดราคา แต่เราขาย คุณภาพ ทุกระบบ ทุกกระบวนการที่เป็นความต้องการของลูกค้า เราคิด เราวางแผนให้ทั้งระบบ เวลาเราไปนำเสนองานและได้ทราบโจทย์ที่ลูกค้าต้องการ นอกจากการทำโจทย์เพื่อให้ได้คำตอบตามที่ลูกค้าต้องการแล้ว เรายังสร้างทางเลือกอื่น ๆ ให้ข้อมูล สร้างสรรค์งานในกระบวนการที่หลากหลาย ความทุ่มเทนี้เองที่ทำให้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจแปรเปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์แบบพันธมิตร มิตรที่คอยเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุด และส่งเสริมรากฐานของกันและกันให้แข็งแกร่ง ในขณะเดียวกันการพยายามแสวงหาวิธีการที่ดีที่สุด ได้สะสมเป็นประสบการณ์ซึ่งมีส่วนช่วยในการขยายช่องทางการตลาดให้มากขึ้น และสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้แก่บริษัทได้อย่างมั่นคง

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากแนวคิดการเป็นผู้ให้ของคุณธนิตรา เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ขึ้นมาเป็นหนึ่งในแนวหน้าของวงการเทคโนโลยี และมีลูกค้ากว่า 1,000 รายที่ให้ความเชื่อมั่นกับกลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา