Winserve Corp.

การให้อย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ ตั้งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อลูกค้า พนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจ เรามีความเชื่อว่าการรักษามาตรฐานไม่เพียงเเต่เเสดงถึงความเป็นมืออาชีพ ที่เพิ่มศักยภาพของบริษัท แต่ยังช่วยให้เราได้รับความไว้วางใจจากทุกคนและคงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท
การพัฒนาบุคลากร
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เยาวชนและสังคม

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น

ฟันเฟืองขับเคลื่อนไทย ออกจากวิกฤต “โควิด-19”

พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบบริจาค "อาสาร่วมใจ Fight COVID"
พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสำหรับการบริจาค สร้างเว็บไซต์ รวมถึงระบบบริหารจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ของโครงการให้สามารถกระจายความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง ภายใต้โครงการ “อาสาร่วมใจ Fight COVID” สภากาชาดไทยร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์เป็นสื่อกลางในการแบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ
สนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภคและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

สมทบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน พร้อมให้การสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทั่วประเทศ

เรื่องราวการให้อย่างยั่งยืน

  • All
  • การให้อย่างยั่งยืน
Discover more

End of Content.