www.winservecorp.co.th

การดำเนินธุรกิจ ภายในกลุ่มบริษัท

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือ ออกแบบและส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลรวมถึงการบริการและการผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพราะเรามุ่งมั่นที่จะลดความซับซ้อนของปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าและส่งมอบผลลัพธ์ที่วัดได้ร่วมกันถึงลูกค้าของเรา และเราทำงานด้วยวิธีแบบดิจิทัลที่ทันสมัย ด้วยประสปการณ์ของเรา ที่พร้อมจะช่วยเหลือและเปลี่ยนแปลงองค์กรภาครัฐและเอกชน ในการสร้างโซลูชันดิจิทัลของทุกองค์กรในการทำงาน ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมที่จะทำงานเคียงค้างทุกองค์กรและขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปข้างหน้าอย่างคล่องแคล่ว องค์กรองคุณจะมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นและพร้อมที่จะขยาย เราได้ผลิตโครงการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาครัฐ ธุรกิจ ไปจนถึงด้านการศึกษา รวมถึงธุรกิจด้านสุขภาพและอื่นๆ

Software BlueSuite

BlueFOLIO : ระบบ E-Portfolio
BlueCARGO : ระบบสำหรับงาน logistic
BlueQMS : ระบบบริหารจัดการเอกสารคุณภาพ
BlueDMS : ระบบจัดเก็บเอกสารและไฟล์ Digital ภายในองค์กร
BlueNUDD : ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ติดต่อ Digital
BlueDOC : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
BluePATH : ระบบบริหารความพึงพอใจและจัดลำดับการรับบริการ (Queue)
BlueLAB : ระบบบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลห้องปฏิบัติการ
BlueCARE : ระบบนัดหมายแพทย์ออนไลน์
BlueWELL : ระบบตรวจสุขภาพสำหรับโรงพยาบาลหรือหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
BlueGIVE : ระบบบริหารจัดการส่วนงานบริจาค
BlueSTOCK : ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์
BlueOCR : ระบบรู้จำอักขระด้วยแสงแม่นยำสูง

Hardware & Services

Drag