ความยั่งยืนทางด้านสังคม

ความยั่งยืนทางด้านสังคม

เราให้ความสำคัญกับสุขภาพ และความปลอดภัยของสังคม โดยร่วมมือกับมูลนิธิที่มีชื่อเสียง สองโครงการที่ได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องคือโครงการลมวิเศษ และสมาคมเทคโนโลยีสุขภาพไทย เราให้การสนับสนุนทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยี การตลาด และ ทุนทรัพย์ เรายังให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน กลยุทธ์ของเราไม่เพียงที่จะคำนึงถึงสุขภาพของพนักงาน แต่ยังรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคุณภาพชีวิตทางสังคม รวมถึงสุขภาพทางการเงิน สุขภาพจิต และการจัดการความเครียด รวมถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม

WINSERVE CORP.  ร่วมกับแพทยสมาคมฯ จัดกิจกรรม THE MAGICAL BREATH “ลมหายใจดีดี ในวันที่มีฝุ่น” ชวนชาวกรุงพิชิตฝุ่น PM 2.5

WINSERVE CORP. ร่วมกับแพทยสมาคมฯ จัดกิจกรรม THE MAGICAL BREATH “ลมหายใจดีดี ในวันที่มีฝุ่น” ชวนชาวกรุงพิชิตฝุ่น PM 2.5

WINSERVE CORP. ร่วมสนับสนุน ‘กอล์ฟการกุศล’ ปธพ.8 สมทบทุนหน่วยแพทย์อาสา

WINSERVE CORP. ร่วมสนับสนุน ‘กอล์ฟการกุศล’ ปธพ.8 สมทบทุนหน่วยแพทย์อาสา

WINSERVE CORP. มอบทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ครั้งที่ 2

WINSERVE CORP. มอบทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ครั้งที่ 2

WINSERVE CORP. เดินสนับสนุนด้านการศึกษา มุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน

WINSERVE CORP. เดินสนับสนุนด้านการศึกษา มุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน

WINSERVE CORP. ร่วมจัดกิจกรรม “ลมวิเศษภาคเหนือครั้งที่ 1”

WINSERVE CORP. ร่วมจัดกิจกรรม “ลมวิเศษภาคเหนือครั้งที่ 1”

WINSERVE CORP. ร่วมเปิดกิจกรรม “THE MAGICAL GIFT”

WINSERVE CORP. ร่วมเปิดกิจกรรม “THE MAGICAL GIFT”

WINSERVE CORP. มอบทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา

WINSERVE CORP. มอบทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา

WINSERVE CORP. ร่วมกับแพทยสมาคมฯ เปิดตัวชมรม “ลมวิเศษ” พร้อมเว็บไซต์

WINSERVE CORP. ร่วมกับแพทยสมาคมฯ เปิดตัวชมรม “ลมวิเศษ” พร้อมเว็บไซต์

WINSERVE CORP. รวมใจช่วยภัยพิบัติ

WINSERVE CORP. รวมใจช่วยภัยพิบัติ