ความยั่งยืนทางด้านสังคม

ความยั่งยืนทางด้านสังคม

เราให้ความสำคัญกับสุขภาพ และความปลอดภัยของสังคม โดยร่วมมือกับมูลนิธิที่มีชื่อเสียง สองโครงการที่ได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องคือโครงการลมวิเศษ และสมาคมเทคโนโลยีสุขภาพไทย เราให้การสนับสนุนทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยี การตลาด และ ทุนทรัพย์ เรายังให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน กลยุทธ์ของเราไม่เพียงที่จะคำนึงถึงสุขภาพของพนักงาน แต่ยังรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคุณภาพชีวิตทางสังคม รวมถึงสุขภาพทางการเงิน สุขภาพจิต และการจัดการความเครียด รวมถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม

WINSERVE CORP. ต่อยอดพัฒนาระบบบริจาค สนับสนุนโครงการ  “เด็กไทยสู้ภัยโควิด Thai Kids Fight COVID (#TKFC)” จัดหาหน้ากากผ้าเพื่อน้องประถม

WINSERVE CORP. ต่อยอดพัฒนาระบบบริจาค สนับสนุนโครงการ “เด็กไทยสู้ภัยโควิด Thai Kids Fight COVID (#TKFC)” จัดหาหน้ากากผ้าเพื่อน้องประถม

WINSERVE CORP. พัฒนาระบบบริจาค สนับสนุนโครงการ อาสาร่วมใจ Fight COVID  สื่อกลางแบ่งปันอุปกรณ์การแพทย์ ช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วไทย

WINSERVE CORP. พัฒนาระบบบริจาค สนับสนุนโครงการ อาสาร่วมใจ Fight COVID สื่อกลางแบ่งปันอุปกรณ์การแพทย์ ช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วไทย

WINSERVE CORP. สนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  เติมเต็มสุขผ่าน “ตู้เติมใจให้กัน” โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

WINSERVE CORP. สนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เติมเต็มสุขผ่าน “ตู้เติมใจให้กัน” โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ปธพ.8 ส่งมอบอาหาร และเครื่องดื่ม สร้างกำลังใจพร้อมเสริมกำลังกายให้คุณหมอ และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19

ปธพ.8 ส่งมอบอาหาร และเครื่องดื่ม สร้างกำลังใจพร้อมเสริมกำลังกายให้คุณหมอ และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19

WINSERVE CORP. มอบขนมปังบิสกิต เติมเต็มความอิ่มท้องเพื่อพร้อมสู้วิกฤตโควิด-19

WINSERVE CORP. มอบขนมปังบิสกิต เติมเต็มความอิ่มท้องเพื่อพร้อมสู้วิกฤตโควิด-19

WINSERVE CORP. เสริมกำลังสู้ “โควิด-19” มอบหน้ากากอนามัยแก่บุคลากรในกลุ่มบริษัท

WINSERVE CORP. เสริมกำลังสู้ “โควิด-19” มอบหน้ากากอนามัยแก่บุคลากรในกลุ่มบริษัท

WINSERVE CORP. ร่วมบริจาค เพื่อผู้ป่วยพักฟื้นโควิด-19 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

WINSERVE CORP. ร่วมบริจาค เพื่อผู้ป่วยพักฟื้นโควิด-19 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

WINSERVE CORP. ร่วมเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนไทยออกวิกฤติ โควิด-19 สนับสนุนข้าวสาร พร้อมบริจาคเงิน

WINSERVE CORP. ร่วมเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนไทยออกวิกฤติ โควิด-19 สนับสนุนข้าวสาร พร้อมบริจาคเงิน

ปธพ.8 จับมือแพทยสภา นำรายได้จาก ‘กอล์ฟการกุศล ปธพ.8’ ออกหน่วยแพทย์อาสา “ปธพ.สัญจร” ดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

ปธพ.8 จับมือแพทยสภา นำรายได้จาก ‘กอล์ฟการกุศล ปธพ.8’ ออกหน่วยแพทย์อาสา “ปธพ.สัญจร” ดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

1 2 3