ข้อมูลบริษัท

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น

ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีแบบครบวงจรของประเทศไทย ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้วางกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อเป็นพันธมิตรซึ่งเป็นที่ต้องการมากที่สุดสำหรับองค์กรทีต้องการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ไปสู่ยุคเทคโนโลยีเพื่อกลายเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศ เราพร้อมที่จะมอบบริการที่ดีที่สุด ควบคู่ไปกับการบริการออกแบบและติดตั้งโซลูชันเทคโนโลยีระดับมืออาชีพที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ

ออกแบบและติดตั้งระบบสำหรับธุรกิจ

ผู้ผลิตซอฟต์แวร์เฉพาะด้านสำหรับธุรกิจ

ผู้จัดจำหน่าย IP-PABX จาก Ericsson-LG

ควบคุมดูแลระบบเครือข่ายและระบบวิศวกรรม

การลงทุน