ข่าวสารองค์กร

ข่าวสารองค์กร

WINSERVE CORP. ส่งต่อความห่วงใย มอบหน้ากากอนามัยผ้า เพื่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

WINSERVE CORP. ส่งต่อความห่วงใย มอบหน้ากากอนามัยผ้า เพื่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

WINSERVE CORP. จัดอบรมหลักสูตร The Empowerment “Service Mind” เสริมสร้างวิธีคิด ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พิชิตใจผู้ใช้บริการ

WINSERVE CORP. จัดอบรมหลักสูตร The Empowerment “Service Mind” เสริมสร้างวิธีคิด ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พิชิตใจผู้ใช้บริการ

คุณธนิตรา คฤหวาณิช ร่วมเปิดกิจกรรม โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ตอน “Power of Youth” มุ่งส่งเสริมเยาวชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณธนิตรา คฤหวาณิช ร่วมเปิดกิจกรรม โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ตอน “Power of Youth” มุ่งส่งเสริมเยาวชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

WINSERVE CORP. จัดอบรมหลักสูตร The Empowerment “Strategic Sales” เดินเกมรุกเพิ่มกลยุทธ์วางแผนงานขาย พิชิตใจลูกค้า

WINSERVE CORP. จัดอบรมหลักสูตร The Empowerment “Strategic Sales” เดินเกมรุกเพิ่มกลยุทธ์วางแผนงานขาย พิชิตใจลูกค้า

WINSERVE CORP. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking คิดสร้างสรรค์สร้างมูลค่าทางธุรกิจ

WINSERVE CORP. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking คิดสร้างสรรค์สร้างมูลค่าทางธุรกิจ

WINSERVE CORP. จัดกิจกรรม Town Hall Meeting#1 ร่วมทำความรู้จักกับ FlexQ จาก BlueSeas Enterprise

WINSERVE CORP. จัดกิจกรรม Town Hall Meeting#1 ร่วมทำความรู้จักกับ FlexQ จาก BlueSeas Enterprise

WINSERVE CORP. ร่วมแสดงความยินดี คุณธนิตรา คฤหวาณิช รองประธานกรรมการบริหาร ขึ้นรับตำแหน่งนายกสโมสรโรตารีกรุงเทพอินเตอร์

WINSERVE CORP. ร่วมแสดงความยินดี คุณธนิตรา คฤหวาณิช รองประธานกรรมการบริหาร ขึ้นรับตำแหน่งนายกสโมสรโรตารีกรุงเทพอินเตอร์

WINSERVE CORP. ร่วมกราบขอพรปีใหม่ 2563

WINSERVE CORP. ร่วมกราบขอพรปีใหม่ 2563

WINSERVE CORP. วางแผนขับเคลื่อนองค์กร​

WINSERVE CORP. วางแผนขับเคลื่อนองค์กร​