ข่าวสารองค์กร

ข่าวสารองค์กร

WINSERVE CORP. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งของรองปลัดกระทรวงพาณิชย์

WINSERVE CORP. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งของอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ 

ดร.ปรีชา คฤหวาณิช ประธานฯ WINSERVE CORP. นำทีมผู้บริหารสร้างขวัญและกำลังใจพนักงาน Work From Home ผ่านการประชุม Online

ดร.ปรีชา คฤหวาณิช ประธานฯ WINSERVE CORP. นำทีมผู้บริหารสร้างขวัญและกำลังใจพนักงาน Work From Home ผ่านการประชุม Online

WINSERVE CORP. Group ร่วมลงทุนกับ บจก.เมติคูลี่ ในรอบการลงทุน Series B ต่อยอดความสำเร็จและความเชี่ยวชาญ ยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมผลักดันนวัตกรรมสุขภาพอย่างยั่งยืน

WINSERVE CORP. Group ร่วมลงทุนกับ บจก.เมติคูลี่ ในรอบการลงทุน Series B ต่อยอดความสำเร็จและความเชี่ยวชาญ ยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมผลักดันนวัตกรรมสุขภาพอย่างยั่งยืน

คุณธนิตรา คฤหวาณิช มอบทุนการศึกษา และโล่เกียรติยศ ปิดโครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ตอน “Power of Youth” สนับสนุนเยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

คุณธนิตรา คฤหวาณิช มอบทุนการศึกษา และโล่เกียรติยศ ปิดโครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ตอน “Power of Youth” สนับสนุนเยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

คุณธนิตรา คฤหวาณิช มอบทุนดำเนินการ ต่อยอดโครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ตอน “Power of Youth” ขยายผลสู่การลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริง

คุณธนิตรา คฤหวาณิช มอบทุนดำเนินการ ต่อยอดโครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ตอน “Power of Youth” ขยายผลสู่การลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริง

WINSERVE CORP. จัดกิจกรรม “บิ๊กอั่งเปา Big Surprise” สร้างบรรยากาศสุดคึกคัก ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

WINSERVE CORP. จัดกิจกรรม “บิ๊กอั่งเปา Big Surprise” สร้างบรรยากาศสุดคึกคัก ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

WINSERVE CORP. ส่งต่อความห่วงใย มอบหน้ากากอนามัยผ้า เพื่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

WINSERVE CORP. จัดอบรมหลักสูตร The Empowerment “Service Mind” เสริมสร้างวิธีคิด ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พิชิตใจผู้ใช้บริการ

WINSERVE CORP. จัดอบรมหลักสูตร The Empowerment “Service Mind” เสริมสร้างวิธีคิด ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พิชิตใจผู้ใช้บริการ