WINSERVE CORP. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งของรองปลัดกระทรวงพาณิชย์

WINSERVE CORP. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งของรองปลัดกระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา นางสาวกฤติยา ศรีพยงค์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 7 มาร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์