WINSERVE CORP. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งของอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ 

WINSERVE CORP. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งของอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ 

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา นางสาวกฤติยา ศรีพยงค์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 7 มาร่วมแสดงความยินดี ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม