WINSERVE CORP. จัดอบรมหลักสูตร PURCHASE & SALES WORKSHOP เพิ่มเทคนิคพิชิตงานขาย

WINSERVE CORP. จัดอบรมหลักสูตร PURCHASE & SALES WORKSHOP
เพิ่มเทคนิคพิชิตงานขาย

บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดอบรมหลักสูตร Purchase & Sales Workshop เสริมสร้างความเชี่ยวชาญให้กับพนักงานในกลุ่มบริษัท เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์

โดยมี คุณธนิตรา คฤหวาณิช รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ขึ้นเป็นวิทยากร สร้างความรู้ และความเข้าใจถึงกลยุทธ์การวางแผนงานขาย ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมาย ติดตาม ไปจนถึงการประเมินผล เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถาการณ์จริง