ไมล์สโตน

วูโคร่ (ประเทศไทย)

ผู้เชี่ยวชาญงานบริหาร ติดตั้ง
โครงการด้านไอทีโซลูชันแบบ
ครบวงจร

2542
คอมเซิร์ฟ สยาม

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่พร้อม
ส่งมอบโซลูชันตามที่ลูกค้าต้องการ
เพื่อดูแลระบบทั้งหมดขององค์กร
ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหรือ
ติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2544
อินซิ้งค์ เทคโนโลยี

ผู้จัดจำหน่ายเทคโนโลยีดิจิทัลชั้นนำ
เราพร้อมที่จะส่งมอบเทคโนโลยีที่ทัน
สมัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาธุรกิจของลูกค้าให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
และมั่นคง

2554
บลูซี เอ็นเตอร์ไพร์ส

เราคือผู้นำการพัฒนาซอฟต์แวร์
ที่พร้อมให้คำปรึกษา และบริการ
ด้านการออกแบบ และสร้างซอฟต์
แวร์ตามความต้องการของลูกค้า

2558
วินเซิร์ฟ โฮลดิ้ง

ผู้นำด้านการลงทุน

2558
Slider