พตส.12 ระดมทุนรวม 1,050,000 บาท ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเด็ก แก่กองทุนเด็กโรคมะเร็ง รพ.อุดรธานี

พตส.12 ระดมทุนรวม 1,050,000 บาท ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเด็ก แก่กองทุนเด็กโรคมะเร็ง รพ.อุดรธานี

พตส.12 ระดมทุนรวม 1,050,000 บาท ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเด็ก แก่กองทุนเด็กโรคมะเร็ง รพ.อุดรธานี

“โรคมะเร็ง” เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับสองของผู้ป่วยเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี โดยพบบ่อยที่สุดคือโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน ซึ่งการรักษาโรคมะเร็งในเด็กนั้นจะได้ผลดีกว่าผู้ใหญ่เพราะร่างกายของเด็กสามารถเจริญเติบโตและพัฒนาได้ ทำให้มีโอกาสที่จะรักษาโรคมะเร็งในเด็กให้หายขาดได้สูงหากเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง กองทุนผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง โรงพยาบาลอุดรธานี จึงก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่เป็นโรคมะเร็งแต่ไม่มีกำลังทรัพย์ในการรักษา เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคร้ายให้หายขาด

ในครั้งนี้ ดร.ปรีชา คฤหวาณิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับคณะนักศึกษาภายใต้หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) จึงได้ดำเนินกิจกรรมร่วมระดมทุนทรัพย์ มูลค่ารวม 1,050,000 บาท มอบแก่โรงพยาบาลอุดรธานี เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้กองทุนเด็กโรคมะเร็ง โดยมี นายแพทย์ สุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี และ แพทย์หญิง พิชญานันท์ คู่วัจนกุล ผู้ก่อตั้งกองทุนเด็กโรคมะเร็ง เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา