ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ

ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ

เราลงทุนเวลา และทรัพยากรเพื่อฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อม และแบ่งปันสิ่งที่องค์กรทำ เพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากร รวมถึงการพัฒนานโยบายและขั้นตอนในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างความตั้งใจของเรา เรายังรับฟังเสียงความคิดเห็นจากพนักงานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

WINSERVE CORP. จัดอบรมหลักสูตร The Empowerment “Service Mind” เสริมสร้างวิธีคิด ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พิชิตใจผู้ใช้บริการ

WINSERVE CORP. จัดอบรมหลักสูตร The Empowerment “Service Mind” เสริมสร้างวิธีคิด ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พิชิตใจผู้ใช้บริการ

WINSERVE CORP. จัดอบรมหลักสูตร The Empowerment “Strategic Sales” เดินเกมรุกเพิ่มกลยุทธ์วางแผนงานขาย พิชิตใจลูกค้า

WINSERVE CORP. จัดอบรมหลักสูตร The Empowerment “Strategic Sales” เดินเกมรุกเพิ่มกลยุทธ์วางแผนงานขาย พิชิตใจลูกค้า

WINSERVE CORP. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking คิดสร้างสรรค์สร้างมูลค่าทางธุรกิจ

WINSERVE CORP. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking คิดสร้างสรรค์สร้างมูลค่าทางธุรกิจ

WINSERVE CORP. จัดอบรมหลักสูตร Sales 1,000 Trillion เพิ่มพูนความรู้ด้านการขาย

WINSERVE CORP. จัดอบรมหลักสูตร Sales 1,000 Trillion เพิ่มพูนความรู้ด้านการขาย

WINSERVE CORP. ร่วมศึกษาดูงานด้านระบบโทรศัพท์ Ericsson-LG

WINSERVE CORP. ร่วมศึกษาดูงานด้านระบบโทรศัพท์ Ericsson-LG

WINSERVE CORP. พัฒนามาตรฐานองค์กรอย่างต่อเนื่อง

WINSERVE CORP. พัฒนามาตรฐานองค์กรอย่างต่อเนื่อง

WINSERVE CORP. จัดอบรมหลักสูตร PURCHASE & SALES WORKSHOP เพิ่มเทคนิคพิชิตงานขาย

WINSERVE CORP. จัดอบรมหลักสูตร PURCHASE & SALES WORKSHOP เพิ่มเทคนิคพิชิตงานขาย

WINSERVE CORP. จัดอบรมระบบสื่อสาร พร้อมพาผู้อบรมเข้าร่วมชมระบบโทรศัพท์

WINSERVE CORP. จัดอบรมระบบสื่อสาร พร้อมพาผู้อบรมเข้าร่วมชมระบบโทรศัพท์

WINSERVE CORP. จัดอบรม SMART CLASSROOM เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี

WINSERVE CORP. จัดอบรม SMART CLASSROOM เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี