กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม

กว่า 20 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เพียงมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย เรายังสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

Slider
WINSERVE CORP. มอบทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ครั้งที่ 3

WINSERVE CORP. มอบทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ครั้งที่ 3

คุณธนิตรา คฤหวาณิช พร้อมคณะกรรมการบริหารสร.กรุงเทพอินเตอร์ฯ มอบเครื่องผลิตออกซิเจน พร้อมเงินสนับสนุนกิจกรรมคณะแพทย์ศาสตร์ มศว เพื่อผู้ป่วยถุงลมโป่งพอง

คุณธนิตรา คฤหวาณิช พร้อมคณะกรรมการบริหารสร.กรุงเทพอินเตอร์ฯ มอบเครื่องผลิตออกซิเจน พร้อมเงินสนับสนุนกิจกรรมคณะแพทย์ศาสตร์ มศว เพื่อผู้ป่วยถุงลมโป่งพอง

WINSERVE CORP. ต่อยอดพัฒนาระบบบริจาค สนับสนุนโครงการ  “เด็กไทยสู้ภัยโควิด Thai Kids Fight COVID (#TKFC)” จัดหาหน้ากากผ้าเพื่อน้องประถม

WINSERVE CORP. ต่อยอดพัฒนาระบบบริจาค สนับสนุนโครงการ “เด็กไทยสู้ภัยโควิด Thai Kids Fight COVID (#TKFC)” จัดหาหน้ากากผ้าเพื่อน้องประถม

WINSERVE CORP. พัฒนาระบบบริจาค สนับสนุนโครงการ อาสาร่วมใจ Fight COVID  สื่อกลางแบ่งปันอุปกรณ์การแพทย์ ช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วไทย

WINSERVE CORP. พัฒนาระบบบริจาค สนับสนุนโครงการ อาสาร่วมใจ Fight COVID สื่อกลางแบ่งปันอุปกรณ์การแพทย์ ช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วไทย

WINSERVE CORP. สนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  เติมเต็มสุขผ่าน “ตู้เติมใจให้กัน” โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

WINSERVE CORP. สนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เติมเต็มสุขผ่าน “ตู้เติมใจให้กัน” โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ปธพ.8 ส่งมอบอาหาร และเครื่องดื่ม สร้างกำลังใจพร้อมเสริมกำลังกายให้คุณหมอ และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19

ปธพ.8 ส่งมอบอาหาร และเครื่องดื่ม สร้างกำลังใจพร้อมเสริมกำลังกายให้คุณหมอ และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19

1 2 3
Slider