กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม

กว่า 20 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เพียงมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย เรายังสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

WINSERVE CORP. มอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติพร้อมขาตั้งแก่ศธ. เพื่อส่งต่อรร.ในพื้นที่ห่างไกล สร้างความมั่นใจป้องกันภัยจากโควิด-19 ในสถานศึกษา

WINSERVE CORP. มอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติพร้อมขาตั้งแก่ศธ. เพื่อส่งต่อรร.ในพื้นที่ห่างไกล สร้างความมั่นใจป้องกันภัยจากโควิด-19 ในสถานศึกษา

พตส.12 ระดมทุนรวม 1,050,000 บาท ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเด็ก แก่กองทุนเด็กโรคมะเร็ง รพ.อุดรธานี

พตส.12 ระดมทุนรวม 1,050,000 บาท ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเด็ก แก่กองทุนเด็กโรคมะเร็ง รพ.อุดรธานี

WINSERVE CORP. มอบทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ครั้งที่ 4

WINSERVE CORP. ส่งมอบเครื่องโทรศัพท์แบบ Analog สนับสนุนโรงพยาบาลสนาม พร้อมขนมปังบิสกิต เสริมกำลังบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

WINSERVE CORP. ส่งมอบเครื่องโทรศัพท์แบบ Analog สนับสนุนโรงพยาบาลสนาม พร้อมขนมปังบิสกิต เสริมกำลังบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

WINSERVE CORP. เสริมพลังสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนซอฟต์แวร์ระบบคิวในโรงพยาบาล พร้อมเงินบริจาค แก่ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร.

WINSERVE CORP. เสริมพลังสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนซอฟต์แวร์ระบบคิวในโรงพยาบาล พร้อมเงินบริจาค แก่ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร.

WINSERVE CORP. ร่วมกับสมาคมจัดหางานไทยไปต่างประเทศ มอบหน้ากากอนามัยแก่กระทรวงแรงงาน เพื่อส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19

WINSERVE CORP. ร่วมกับสมาคมจัดหางานไทยไปต่างประเทศ มอบหน้ากากอนามัยแก่กระทรวงแรงงาน เพื่อส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19

กิจกรรมในปีที่ผ่านมา

Slider