Winserve Corp.

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ร่วมสนับสนุนคอนเสิร์ตการกุศล The Magic Moment สมทบทุนให้กับโรงพยาบาลศิริราชและศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ร่วมสนับสนุนคอนเสิร์ตการกุศล The… Continue reading วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ร่วมสนับสนุนคอนเสิร์ตการกุศล The Magic Moment สมทบทุนให้กับโรงพยาบาลศิริราชและศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น สนับสนุนทุนทรัพย์ ให้กับมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา  

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น สนับสนุนทุนทรัพย์ ให้กับมูลนิธิท… Continue reading วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น สนับสนุนทุนทรัพย์ ให้กับมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา  

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จัดสัมมนา “We Help Team Building” สร้างทีมสัมพันธ์ให้องค์กรแข็งแกร่ง

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จัดสัมมนา “We Help Team Bu… Continue reading วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จัดสัมมนา “We Help Team Building” สร้างทีมสัมพันธ์ให้องค์กรแข็งแกร่ง

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น มอบทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น สนับสนุนทุนทรัพย์ ให้กับมูลนิธิท… Continue reading วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น มอบทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จัดสัมมนา การทำงานร่วมกันและการบริหารจัดการความขัดแย้ง

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จัดสัมมนา การทำงานร่วมกันและการบ… Continue reading วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จัดสัมมนา การทำงานร่วมกันและการบริหารจัดการความขัดแย้ง

WINSERVE CORP. มอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติแก่ ศธ. ส่งต่อ รร.ในพื้นที่ห่างไกล ป้องกันภัยจากโควิด-19

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น มอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแก่ศ… Continue reading WINSERVE CORP. มอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติแก่ ศธ. ส่งต่อ รร.ในพื้นที่ห่างไกล ป้องกันภัยจากโควิด-19

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จัดกิจกรรม “WINSERVE รวมพลังปลูกเพื่อป(ล)อด” การให้อย่างยั่งยืน ปีที่10

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น รวมพลังปลูกเพื่อป(ล)อด การให้อย่… Continue reading วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จัดกิจกรรม “WINSERVE รวมพลังปลูกเพื่อป(ล)อด” การให้อย่างยั่งยืน ปีที่10

คุณนิธินันท์ คฤหวาณิช ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ ดำรงตำแหน่ง “ที่ปรึกษาของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา (ECDD)”

คุณนิธินันท์ คฤหวาณิช ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิ… Continue reading คุณนิธินันท์ คฤหวาณิช ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ ดำรงตำแหน่ง “ที่ปรึกษาของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา (ECDD)”

WINSERVE CORP. ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (WIL) ร่วมกับ ม.นอร์ทกรุงเทพ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (WI… Continue reading WINSERVE CORP. ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (WIL) ร่วมกับ ม.นอร์ทกรุงเทพ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น เสริมพลังสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนซอฟต์แวร์ระบบคิวในโรงพยาบาล พร้อมเงินบริจาค แก่โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น สนับสนุนซอฟต์แวร์ระบบคิวในโรงพยา… Continue reading วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น เสริมพลังสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนซอฟต์แวร์ระบบคิวในโรงพยาบาล พร้อมเงินบริจาค แก่โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ