การดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท

การดำเนินธุรกิจในกลุ่ม
บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือ พร้อมส่งมอบประสบการณ์นวัตกรรมดิจิทัลผ่านการออกแบบ การบริการ และการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ เพราะเรามุ่งมั่นที่จะลดปัญหาซับซ้อนที่เกิดขึ้น และส่งมอบผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพถึงลูกค้าของเรา ด้วยประสบการณ์การทำงานทางด้านดิจิทัลมากกว่า 20 ปี เราพร้อมที่จะช่วยเหลือและเปลี่ยนแปลงองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับการสร้าง Digital Solution ในการทำงานขององค์กรของคุณ ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมที่จะทำงานเคียงข้างทุกองค์กรและขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปข้างหน้าอย่างทันสมัย เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นและรองรับธุรกิจที่เติบโต เราได้ส่องมอบโครงการและสร้างความเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ไปจนถึงภาคการศึกษา รวมถึงสาธารณะสุข และอื่น ๆ