มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ให้แก่ “โรงเรียน ตชด.บ้านเลโพเด”

WINSERVE CORP. มอบทุนการศึกษา ให้แก่ รร.ตชด.บ้านเลโพเด​

มอบทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ให้แก่ “โรงเรียน ตชด.บ้านเลโพเด”ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562