WINSERVE CORP. มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ภายใต้โครงการ เด็กเอ๋ย เด็กดี ครั้งที่ 2

โครงการเด็กเอ๋ย เด็กดี ครั้งที่ 2

บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด จัดกิจกรรม CSR “การให้อย่างยั่งยืนปีที่ 7” ตอน “เด็ก เอ๋ย เด็ก ดี ปีที่ 2” โดยคุณปรีชา คฤหวาณิช กรรมการผู้จัดการ และ คุณธนิตรา คฤหวาณิช ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนองค์กร บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนวัดสรรเพชญ จำนวน 12 ทุน