WINSERVE CORP. จัดโครงการเด็กเอ๋ย เด็กดี มอบทุนการศึกษา พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้

โครงการเด็กเอ๋ย เด็กดี ครั้งที่ 1

มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ จังหวัดนครราชสีมา