Winserve Corp.

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2567

Winserve Summer Songkran 2024 สงกรานต์ สงใจ.. Winserve จัดเต็มชุดลายดอกสีสันสดใส ร่วมสืบสานประเพณีวันปีใหม่ไทย สรงน้ำพระ อิ่มบุญ อิ่มใจ วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2567 เพื่อให้บุคลากรของ Winserve ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ควรค่าแก่การอนุรักษ์และร่วมกันรดน้ำขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลจาก ดร.ปรีชา คฤหวาณิช CEO ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่นและเป็นกันเอง

สำหรับวันสงกรานต์ เป็นวันสำคัญของชาวไทยที่ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงาม อยู่คู่กับคนไทยและสังคมไทยมาช้านาน เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ให้คงอยู่และสืบสานต่อไป