Winserve Corp.

อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 แด่ ดร.ปรีชา คฤหวาณิช CEO ณ วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น

วันที่ 23 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ นำโดย ผศ.ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เข้ามอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่และกล่าวอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 แด่ ดร.ปรีชา คฤหวาณิช CEO ณ วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น (สำนักงานใหญ่)
ทั้งนี้ ดร.ปรีชา คฤหวาณิช มีการพูดคุยพร้อมอวยพร และมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่ 2567 ในโอกาสนี้ด้วย