Winserve Corp.

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จัดสัมมนา "We Help Team Building"

14 – 16 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จัดสัมมนา “Winserve We Help Team Building” สร้างทีมสัมพันธ์ให้องค์กรแข็งแกร่ง ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก
We Help Team Building เป็นกิจกรรมที่ทำให้พนักงานทุกคนพร้อมทั้งผู้บริหารได้รู้จัก พบปะและสานสัมพันธ์กันในเครือ Winserve Corp. ได้แก่ คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด, วูโคร่ (ประเทศไทย) จำกัด, อินซิ้งค์ เทคโนโลยี จำกัด, บลูซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด, วินเซิร์ฟ โฮลส์ดิ้ง จำกัด รวมถึงเป็นการพักผ่อนหลังจากที่ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานกันมาอย่างเต็มที่ สำหรับกิจกรรม Winserve We Help Team Building ประกอบด้วยกิจกรรมการสานสัมพันธ์ ทักษะการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รู้จักการทำางานเป็นทีม มีการสื่อสาร พูดคุยและประสานงานกันมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความผูกพันธ์ในองค์กร นำโดยวิทยากร อ.ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร
นอกจากนี้ยังมีงานเลี้ยงสังสรรค์ในธีม Colorful Night Party การประกวดการแต่งกายซึ่งทุกคนร่วมกันสร้างสีสันให้กับงานได้แบบน่ารักมากๆ บรรยากาศสุดประทับใจและอิ่มท้องกับอาหาร ขนม เครื่องดื่มกันแบบไม่อั้น ปิดท้ายกับกิจกรรมมอบรางวัลจากผู้บริหาร เช่น Winserve Popular Vote เกมส์วัดดวง แฟนพันธุ์แท้ Winserve ที่เรียกรอยยิ้ม เสียงหัวเราะกันแบบเต็มอิ่ม
สิ่งที่ ดร.ปรีชา คฤหวาณิช CEO วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ให้ความสำคัญตลอดมา คือ ความสุขในการทำงาน เพราะสิ่งนี้เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้บุคลากรในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างกลมเกลียว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนำมาซึ่งการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
winserve-team building17
winserve-team building04
winserve-team building08
winserve-team building11
winserve-team building18
winserve-team building13