Winserve Corp.

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จัดอบรมผู้ดูแลระบบโทรศัพท์ IP-PBX ให้กับฝ่ายวิศวกรรมบริการ รพ.รามาธิบดี

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จัดอบรมผู้ดูแลระบบโทรศัพท์แบบ IP-PBX ให้กับฝ่ายวิศวกรรมบริการ โรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยหลักสูตรนี้จัดอบรมสำหรับผู้ดูแลระบบโทรศัพท์แบบ IP-PBX ให้สามารถนำไปใช้งานหรือเพื่อบริหารจัดการระบบโทรศัพท์ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตู้สาขาโทรศัพท์ หรือ PABX (Private Automatic Branch Exchange) เป็นระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในองค์กร เพื่อที่จะให้องค์กร มีเบอร์โทรศัพท์ต่อ หรือเบอร์ภายในเป็นของตนเอง ใช้สำหรับติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กร และยังสามารถใช้เบอร์เหล่านั้นโทรเข้า-โทรออก ได้โดยตรงไม่ต้องผ่านโอเปอเรเตอร์ติดต่อไปยังระบบโทรศัพท์ภายนอกหรือชุมสายโทรศัพท์ภายนอก
ถึงแม้ว่าปัจจุบัน เราจะมีช่องทางสื่อสารในเชิงธุรกิจมากมาย ทั้งอีเมล, LINE, facebook หรือแอปพลิเคชั่นเฉพาะทาง แต่โทรศัพท์ก็เป็นพื้นฐานของการสื่อสารในการทำงาน ด้วยความรวดเร็วการติดต่อหรือเอกลักษณ์ที่เป็นการติดต่อ 2 ทางในเวลาจริง ถือว่าเป็นคีย์สำคัญที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ยังไงโทรศัพท์ก็เป็นเรื่องสำคัญในการทำงานอยู่ดีและมีความสำคัญต่อธุรกิจขนาดนี้ ทำไมไม่ลองปรับปรุงระบบโทรศัพท์ในสำนักงานให้เข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ต ทั้งลดต้นทุนในระยะยาว (โทรหากันข้ามสาขาฟรี) และรองรับรูปแบบการทำงานใหม่ๆ ให้ลูกค้าติดต่อได้สะดวกขึ้น