Winserve Corp.

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น รวมพลังปลูกเพื่อป(ล)อด การให้อย่างยั่งยืน ปีที่ 10 ณ สถานตากอากาศบางปู

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรม “WINSERVE รวมพลังปลูกเพื่อป(ล)อด” การให้อย่างยั่งยืน ปีที่ 10 ณ สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย ดร.ปรีชา คฤหวาณิช ประธานกรรมการบริหารและพนักงาน ร่วมทำกิจกรรม การให้อย่างยั่งยืน “WINSERVE รวมพลังปลูกเพื่อป(ล)อด” เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้พนักงานมีไฟในการทำงาน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายให้พนักงานมีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน พูดคุย ปรึกษาระหว่างการทำกิจกรรมและสร้างความตระหนักถึงการดูแลรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่าต่อตัวเองและสังคมอย่างยั่งยืน


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ได้ที่
www.winservcorp.co.th
โทร. 02 8785599