Winserve Corp.

WINSERVE ลุย Healthcare เทงบเข้าระดมทุนในรอบ Seed ของ POPOLO

WINSERVE เดินหน้า Healthcare ต่อเนื่อง พร้อมร่วมเป็นผู้ลงทุนหลักในการระดมทุนในรอบ Seed ของ POPOLO สตาร์ทอัพสัญชาติไทย สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ป่วย

คุณนิธินันท์ คฤหวาณิช ประธานฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า หลังจากบริษัท ได้เข้าไปสัมผัสประสบการณ์พัฒนาระบบ ผู้จำหน่าย ออกแบบติดตั้งเทคโนโลยีสารสนเทศกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในบทบาทของความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีไปช่วยเหลือบริการประชาชนและผู้ป่วย เพื่ออำนวยความสะดวกในรูปแบบต่างๆ ทำให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตคนไทยเป็นหน้าที่ของคนไทยที่ต้องช่วยกันในทุกมิติ ตามที่แต่ละหน่วยงานมีความถนัดและสามารถช่วยกันเติมคุณภาพชีวิตคนไทยด้วยกัน

WINSERVE จึงได้ร่วมเป็นผู้ลงทุนหลักในการระดมทุนในรอบ Seed ของ POPOLO สตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่มีความมุ่งหวังให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสุขภาพที่ดีระดับสากล เราตระหนักในความสามารถและคุณภาพของนักวิจัยไทยว่าไม่แพ้ใครในเวทีโลก “เราเชื่อมั่นว่างานวิจัยที่มีแนวโน้มที่จะสำเร็จและหากสำเร็จจริงจะเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเข้าถึงเงินทุนเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งเชื่อว่างานวิจัยอุปกรณ์การแพทย์ที่คิดค้น พัฒนาจะสามารถตอบโจทย์ทั้งในด้านคุณภาพและราคาที่ผู้ป่วยหรือคนไทยทุกคนจับต้องได้”

เรามีความตั้งใจในการเป็นแรงผลักดันให้คนตระหนักถึงความสามารถของนักวิจัยไทย และเราอยากเห็นความสำเร็จในการพัฒนาเป็นความหวังที่เป็นจริงในการยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ป่วย ซึ่งก่อนหน้านี้ เราเคยร่วมสนับสนุนลงทุนกับ บริษัท เมติคูลี่ จำกัด Start-up เครื่องมือแพทย์สัญชาติไทย ปัจจุบันอุปกรณ์การแพทย์ที่คิดค้นโดยเมติคูลี่ ได้รับการยอมรับในเวทีโลก ทั้งเอเชีย ยุโรป อเมริกาและทางการแพทย์ของประเทศต่างๆ ได้นำไปใช้กับโรงพยาบาลเพื่อรักษาผู้ป่วยอย่างกว้างขวาง ซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีในความสำเร็จในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและ WINSERVE เราจะทำต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อการให้ที่ยั่งยืนตามปณิธานของเรา