Winserve Corp.

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น สนับสนุนซอฟต์แวร์ระบบคิวในโรงพยาบาลพร้อมเงินบริจาค แก่ ร.พ.ทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ

ในภาวะที่โรคระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยยังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในหน่วยงานที่กลายมาเป็นส่วนสำคัญมากที่สุดในสถานการณ์นี้คือ “โรงพยาบาล” ซึ่งไม่เพียงแค่รักษาอาการเจ็บป่วยจากโรคทั่วไปของผู้ป่วย แต่ยังต้องปรับตัวเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมาก โรงพยาบาลจึงจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยทุกคนเป็นไปได้อย่างราบรื่น
ในครั้งนี้ กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมสนับสนุนระบบการบริหารจัดการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ และให้การบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลเป็นไปอย่างดีที่สุด ซึ่ง ดร.ปรีชา คฤหวาณิช ประธานกรรมการบริหาร และคุณธนิตรา คฤหวาณิช รองประธานกรรมการบริหาร ได้เป็นตัวแทนมอบซอฟต์แวร์ระบบคิวในโรงพยาบาล มูลค่า 760,235 บาท และเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท แก่โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ
วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น พร้อมสนับสนุนและเคียงข้างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมดำเนินการช่วยเหลือแก่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ด้วยหวังว่าความช่วยเหลือของเราจะรวมเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดนี้ไปได้ด้วยกัน