Winserve Corp.

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับสมาคมจัดหางานไทยไปต่างประเทศ มอบหน้ากากอนามัยแก่กระทรวงแรงงาน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย และปริมาณผู้ป่วยติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านหน้าในการรับมือกับโรคระบาด ยังคงต้องปฏิบัติงานอย่างหนัก และหน้ากากอนามัยก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นอันดับต้น ๆ ในการผ่านพ้นวิฤตการณ์ในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมี ดร.ปรีชา คฤหวาณิช ประธานกรรมการบริหาร จึงได้ร่วมกับสมาคมจัดหางานไทยไปต่างประเทศ พร้อมด้วยคุณอรัญญา สกุลโกศล นายกสมาคมฯ เป็นตัวแทนมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 200,000 ชิ้น เพื่อส่งต่อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านกระทรวงแรงงาน พร้อมมอบกระเช้าผลไม้ โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางานร่วมรับมอบ ณ ห้องจัตุมงคล อาคารกระทรวงแรงงาน
ตลอดระยะเวลาที่ประเทศเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมที่จะสนับสนุนทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในฟันเฟืองที่จะช่วยให้ประเทศผ่านพ้นจากวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน