Winserve Corp.

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ส่งมอบอาหาร เสริมกำลังกายเพิ่มกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ช่วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยกำลังประสบกับวิกฤตโรคระบาดที่รุนแรงขึ้นจากเชื้อไวรัสโควิด-19 บุคลากรหลากหลายฝ่ายต่างต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่กลายเป็นด่านหน้าในการเผชิญกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นกำลังสำคัญในการคลี่คลายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
ครั้งนี้กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ส่งมอบอาหาร จำนวน 200 ชุด เพื่อเสริมกำลังกายพร้อมเพิ่มพลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่รองรับผู้ป่วยการดูแลผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 อย่างเต็มกำลัง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์รับบริจาค COVID-19 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ในภาวะที่ประเทศยังคงประสบกับวิกฤตโควิด-19 กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังคงเดินหน้าสนับสนุนความช่วยเหลือ และมอบกำลังใจแก่บุคลากรทุกภาพส่วนอย่างต่อเนื่อง พร้อมร่วมเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดนี้ไปได้ด้วยกัน