Winserve Corp.

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น มอบทุนจัดหาเครื่อง High-Flow Nasal Oxygen เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยที่รุนแรงขึ้นเป็นระลอกที่ 3 ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน การระบาดในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทำให้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเกิดการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้นหลายแห่งทั่วประเทศเพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษา ซึ่งผกผันกับจำนวนของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนลงอย่างมาก จนไม่เพียงพอต่อการใช้รักษาผู้ป่วยในภาวะวิกฤต
ในครั้งนี้กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังในการร่วมสนับสนุนความช่วยเหลือ โดย ดร.ปรีชา คฤหวาณิช ประธานกรรมการบริหาร และคุณธนิตรา คฤหวาณิช รองประธานกรรมการบริหาร ได้เป็นตัวแทนมอบเงินทุนสนันสนุน จำนวน 200,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดหาเครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง (High-Flow Nasal Oxygen) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดและชะลอการลุกลามของปอดอักเสบไม่ให้รุนแรงจนต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ มีความสำคัญในการใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวหรือมีภาวะพร่องออกซิเจน นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น
นอกจากนั้น กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังได้ร่วมกับคณะนักศึกษา Ph.D. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ผ่านการมอบอาหาร จำนวน 200 ชุด เพื่อเติมเต็มความอิ่มท้องให้คุณหมอ และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านมีพลังพร้อมที่จะเผชิญกับวิกฤตการณ์ครั้งนี้ต่อไป โดยมี รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะทำงานเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 470 เตียงเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อที่จำนวนมากขึ้นจากโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล