Winserve Corp.

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จัดกิจกรรม “บิ๊กอั่งเปา Big Surprise” สร้างบรรยากาศสุดคึกคัก ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีน อันถือเป็นวันปีใหม่ที่ทั้งคนจีน และคนไทยเชื้อสายจีนจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ เปิดรับความสุขสมหวัง มั่งคั่ง โชคดี หากแต่ด้วยการแพร่ระบาดครั้งใหม่ของโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้การฉลองเทศกาลตรุษจีนปีนี้ของคนไทยเปลี่ยนแปลง และซบเซาลงไปจากเดิม
ในโอกาสนี้ วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น นำโดย ดร.ปรีชา คฤหวาณิช ประธานกรรมการบริหาร จึงได้เชิญชวนพนักงานภายในองค์กรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใส เพื่อสร้างบรรยากาศดี ๆ ในการทำงาน พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษ “บิ๊กอั่งเปา Big Surprise” ขึ้น ไม่เพียงเป็นการแจกโชคดีต้อนรับปีใหม่ แต่ยังเป็นการส่งมอบขวัญและกำลังใจถึงพนักงานทุก ๆ คนในองค์กร เนื่องจากวิกฤตการณ์โควิดระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นอีกด้วย
กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินงานด้านการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมและการสื่อสารต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรไปพร้อมกัน นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้อย่างยั่งยืน