Winserve Corp.

WINSERVE CORP. มอบทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ครั้งที่ 3

“การศึกษา” คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงมุ่งมั่นส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติ ด้วยการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
นับเป็นปีที่ 3 แล้วที่ วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และอุปกรณ์การเรียน โดยมีคุณนิธินันท์ คฤหวาณิช ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้แทนมอบทุนให้แก่นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา
การมอบทุนไม่เพียงเป็นการส่งมอบความช่วยเหลือแก่นักศึกษา แต่ยังเป็นการส่งมอบความปรารถนาดีเพื่อให้นักศึกษาเหล่านี้มีกำลังใจในการศึกษาอย่างเต็มกำลัง โดยไม่ต้องเป็นกังวลในด้านค่าใช้จ่ายตลอดการศึกษาจนสำเร็จ เพื่อเสริมสร้างแพทย์ที่มีศักยภาพ พร้อมจะช่วยเหลือประเทศต่อไป