Winserve Corp.

WINSERVE CORP. ต่อยอดพัฒนาระบบบริจาค สนับสนุนโครงการ เด็กไทยสู้ภัยโควิด Thai Kids Fight COVID #TKFC

ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งมอบหน้ากากผ้าให้น้องๆ สามารถร่วมบริจาคและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://donate.ggm.or.th

ประเทศไทยได้เผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งกลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนความช่วยเหลือผ่านการบริจาค ไม่ว่าจะเป็นเงิน เครื่องอุปโภค -บริโภค ไปจนถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบการบริจาค และจัดสร้างเว็บไซต์โครงการอาสาร่วมใจ Fight COVID เพื่อเป็นอีกกำลังในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ผ่านพ้นจากวิกฤตโรคระบาดในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อภายในประเทศลดลง เราทุกคนก็ยังคงต้องดำเนินชีวิตประจำวันด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ที่โรงเรียนเริ่มเปิดเทอม เกิดเป็นสถานที่รวมตัวขนาดใหญ่ที่มีเด็กๆ อยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก

ในครั้งนี้มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รุ่นที่ 1-8 จึงได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจัดตั้งโครงการ “เด็กไทยสู้ภัยโควิด Thai Kids Fight COVID (#TKFC)” เพื่อเป็นสื่อกลางในการแบ่งปันหน้ากากผ้าเพื่อน้องประถมในโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดาร กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบการบริจาคและขอรับบริจาคหน้ากากผ้า รวมถึงจัดสร้างเว็บไซต์โครงการ พร้อมระบบบริหารจัดการ โดยมีคุณอรุณี โกวิทวีรธรรม ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท บลูซี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ได้เป็นตัวแทนเข้าประชุมแผนการดำเนินงานเพื่อวางแผนระบบ และเว็บไซต์ พร้อมตรวจดูสถานที่จัดเก็บหน้ากากผ้า ร่วมกับ นายแพทย์ธนกฤต จินตวร รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ณ สำนักงานพัฒนาวิจัย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
และได้ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “เด็กไทยสู้ภัยโควิด Thai Kids Fight COVID (#TKFC)” พร้อมด้วยคุณนิธินันท์ คฤหวาณิช กรรมการบริหาร บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานในการแถลงข่าว ร่วมด้วย พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล ประธานโครงการเด็กไทยสู้ภัยโควิด Thai Kids Fight COVID (#TKFC) และผู้สนับสนุนโครงการฯ ร่วมแถลงถึงวัตถุประสงค์ พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชัยนานเรนธร ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข