Winserve Corp.

WINSERVE CORP. สนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 “ตู้เติมใจให้กัน” ร.ร.เสนาธิการทหารบก

ท่ามกลางสภาวะวิกฤตโรคระบาดในปัจจุบัน การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านของปากท้อง ที่เกิดความขาดแคลนอาหารขึ้นในสังคม แต่ท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นก็ยังได้เห็นถึงน้ำใจที่คนไทยมอบให้แก่กัน โมเดล “ตู้ปันสุข” จึงเกิดขึ้นเพื่อมอบความสุขผ่านการให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 และโมเดลนี้ยังได้ถูกต่อยอดเป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้คนอีกมากมาย
ในครั้งนี้กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังในการร่วมสนับสนุนความช่วยเหลือ โดย ดร.ปรีชา คฤหวาณิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เป็นตัวแทนนำเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, สบู่อาบน้ำ, ผ้าอนามัย ฯลฯ เติมเต็มแก่ “ตู้เติมใจให้กัน” ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อแบ่งปันประชาชนที่ขาดแคลน พร้อมมีการจัดระเบียบการรับของตามมาตรฐานของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมี พล.ต.ดิเรก ดีประเสริฐ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบกเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
เพราะความยิ่งใหญ่ของการให้ คือการส่งต่อไปไม่รู้จบ กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงยังคงเดินหน้าสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ทุกฝ่ายในภาวะที่ประเทศยังคงประสบกับวิกฤตโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ด้วยหวังว่าความช่วยเหลือที่เรามอบให้นั้น จะรวมเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดนี้ไปได้ด้วยกัน