Winserve Corp.

WINSERVE CORP. เสริมกำลังสู้ “โควิด-19″ มอบหน้ากากอนามัยแก่บุคลากรในกลุ่มบริษัท

ในสภาวะที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดจากเชื้อไวรัส “โควิด-19” ซึ่งสามารถแพร่กระจายเป็นละอองฝอยขนาดใหญ่ผ่านทางอากาศ หน้ากากอนามัยได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินชีวิตของทุก ๆ คน เพื่อที่จะป้องกันตัวเอง และผู้อื่นจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ในครั้งนี้ ดร.ปรีชา คฤหวาณิช ประธานบริหาร บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และมองเห็นความสำคัญในการป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้มอบหน้ากากอนามัยผ้าแก่พนักงานทุกคนภายใต้กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ด้วยความห่วงใย และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรทุกคนพร้อมที่จะฝ่าฟันวิกฤตโรคระบาด “โควิด-19” ไปด้วยกัน
นอกจากนี้ ดร.ปรีชา คฤหวาณิช ยังได้ส่งต่อความห่วงใยนี้ไปถึงบุคคลภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทุกภาคส่วน โดยการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเริ่มงาน จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสของพื้นที่ส่วนรวมภายในสำนักงาน และสนับสนุนให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน ซึ่งหลังจากที่ได้มีการแจกหน้ากากอนามัยผ้าภายในองค์กร เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา ยังจะมีการนำหน้ากากอนามัยผ้าไปมอบให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ภายนอกที่มีความต้องการต่อไป เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์สูงสุด