Winserve Corp.

WINSERVE CORP. ร่วมเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนไทยออกจากวิกฤติ “โควิด-19” สนับสนุนข้าวสาร พร้อมร่วมบริจาคเงิน

ในภาวะที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตโรคระบาด “โควิด-19” โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในตระกูลโคโรนา ซึ่งทำให้ผู้ติดเชื้อมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ หลังจากที่เชื้อได้ลุกลามไปในหลากหลายประเทศ กรมอนามัยโลกจึงได้ประกาศให้ “โควิด-19” เป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยของเราที่ก็กำลังเผชิญกับโรคระบาดนี้ ไปพร้อม ๆ กับจำนวนตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้หลายโรงพยาบาลมีกำลังไม่เพียงพอที่จะรองรับ และดูแลผู้ป่วยที่มากขึ้นได้อย่างครบครัน
กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มองเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรคระบาดนี้ จึงพร้อมที่จะมอบความช่วยเหลือ และพร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในฟันเฟืองที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยผ่านพ้นจากวิกฤตการณ์ ในครั้งนี้ได้สนับสนุนข้าวสาร จำนวน 10 กระสอบ พร้อมบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และให้ทางโรงพยาบาลได้นำไปใช้ในภารกิจดูแลผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล
โดยคุณธนิตรา คฤหวาณิช รองประธานบริหารฯ บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบข้าวสาร และทุนสนับสนุนให้กับพลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องรับรอง อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ในวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา