Winserve Corp.

WINSERVE CORP. ร่วมบริจาคเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภค สำหรับผู้ป่วยพักฟื้นโควิด-19 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 คุณธนิตรา คฤหวาณิช รองประธานบริหารฯ กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภคสำหรับผู้ป่วยพักฟื้นโควิด-19 ณ SONGKHLA COVID-19 Recovery Camp โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในทุก ๆ วัน กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความพร้อมในการรักษา และความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นด่านหน้าในการรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องมือในการป้องกันเป็นจำนวนมาก SONGKHLA COVID-19 Recovery Camp จึงถูกตั้งขึ้นเป็นศูนย์รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการดีขึ้นแล้วแต่ยังต้องพักฟื้นให้หายขาดจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา เพื่อให้โรงพยาบาลเหล่านั้นมีเตียงเพียงพอสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง ซึ่งภายในศูนย์สามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 50 คน มีทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเพียงพอ ผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาต้องได้รับการตรวจในโรงพยาบาล มีผลทดสอบเป็นบวก และได้รับการรักษาแล้วอย่างน้อย 5 – 7 วัน มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการ สามารถดูแล และช่วยเหลือตัวเองได้
กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังคงเดินหน้าสนับสนุนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกหน่วยงานสามารถฝ่าฟันวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน ด้วยความเข้มแข็งและหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็ว