Winserve Corp.

ปธพ.8 จับมือแพทยสภา นำรายได้จาก ‘กอล์ฟการกุศล ปธพ.8’ ออกหน่วยแพทย์อาสา ‘ปธพ.สัญจร’ ดูแลประชาชนในพื้นที่ จ.อ่างทอง

นักศึกษาภายใต้หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์รุ่นที่ 8 ได้ร่วมมือกับแพทยสภา นำรายได้หลักหักค่าใช้จ่ายจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสา ปธพ.สัญจร เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โครงการในครั้งนี้มีความตั้งใจที่จะให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยได้จัดคลินิกเฉพาะทางกว่า 15 คลินิก เพื่อตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไปจนถึงโรคซับซ้อนขั้นสูง นอกจากให้การตรวจรักษาแล้ว ยังได้จัดคลินิกพิเศษทางด้านกฎหมาย และการเงินมาบริการให้คำปรึกษาแก่ประชาชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชนในทุกๆ ด้าน
นอกเหนือจากการให้บริการประชาชน คณะนักศึกษา ปธพ.8 ร่วมด้วยคุณธนิตรา คฤหวาณิช รองประธานบริหาร บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในนักศึกษาภายใต้หลักสูตร ยังได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนคุณธรรม มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กดี เพื่อเป็นการสนับสนุนการเล่าเรียน และส่งเสริมให้อนาคตของชาติเหล่านี้มีกำลังใจในการทำความดีต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ
เช่นเดียวกันกับกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้ที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ครั้งหน้าคณะนักศึกษา ปธพ.8 ได้ตั้งเป้าหมายที่จะดูแลรักษา และให้คำแนะนำผู้ป่วยจำนวนกว่า 50,000 ราย ในโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งใหญ่ที่จะจัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2563 ณ โรงพยาบาลศรีสังวร จังหวัดสุโขทัย