Winserve Corp.

WINSERVE CORP. ร่วมกับแพทยสมาคมฯ จัดกิจกรรม THE MAGICAL BREATH “ลมหายใจดีดี ในวันที่มีฝุ่น”​

เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ผ่านมา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับชมรมลมวิเศษ จัดกิจกรรมชมรมลมวิเศษ Roadshow “THE MAGICAL BREATH : ลมหายใจดีดี ในวันที่มีฝุ่น” ขึ้น ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเสวนาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพปอด รวมถึงบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และการแจกหน้ากาก N95 ให้แก่ประชาชนบริเวณโดยรอบ ร่วมด้วยบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำทีมโดยคุณธนิตรา คฤหวาณิช รองประธานบริหาร ที่ได้ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของ “กำไลวิเศษ” บริเวณชั้น 2 ลานอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
กำไลวิเศษ สายรัดข้อมืออัจฉริยะ เป็นอุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ “ลมวิเศษ” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคถุงลมโป่งพอง ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากผลร้ายของสารพิษทางอากาศ กำไลวิเศษ สามารถใส่ข้อมูลที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย และสามารถสแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเหล่านั้น รวมถึงวิธีการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นได้ในยามฉุกเฉิน
บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หนึ่งในภาคประชาสังคม ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการพัฒนานวัตกรรมสายรัดข้อมือ และโมบายแอพพลิเคชั่น “MAGIC BREATH” โดยบริษัทได้มองว่าการพัฒนานี้จะเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวผู้ป่วยเอง รวมถึงญาติผู้ป่วยที่จะได้รับทางลัดเพื่อเข้าถึงการดูแลรักษาโรค ไม่เพียงเท่านั้น ยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของคนภายในครอบครัวในการดูแลกันและกัน ซึ่งจะช่วยเสริมพลังให้กับผู้ป่วยและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังมุ่งหวังว่าการพัฒนาในครั้งนี้จะสามารถนำไปต่อยอดเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมในวงกว้างได้ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายขององค์กรที่ต้องการที่จะตอบแทนสังคมและประเทศชาติ