Winserve Corp.

WINSERVE CORP. ร่วมจัดกิจกรรม ลมวิเศษภาคเหนือ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับชมรมลมวิเศษ จัดกิจกรรม “ลมวิเศษภาคเหนือครั้งที่ 1” ตอน : สายลมจอย…ตี้ดอยหลวง ณ หอประชุมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเชียงดาว
ภายในงานมีการให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง การประเมินแรงการสูดยาโดยเครื่องมือที่ทันสมัย รวมถึงการฝึกพ่นยาอย่างถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ
ในครั้งนี้บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หนึ่งในภาคประชาสังคม นำทีมโดยคุณกฤติยา ศรีพยงค์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ได้ร่วมให้คำแนะนำการใช้ “กำไลวิเศษ” สายรัดข้อมืออัจฉริยะที่บริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคถุงลมโป่งพอง บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยมอบความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป