Winserve Corp.

WINSERVE CORP. ร่วมเปิดกิจกรรม “THE MAGICAL GIFT"

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับชมรมลมวิเศษ จัดกิจกรรม The Magical Gift : ดีต่อใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ชวนบริจาคเงินเพื่อพัฒนานวัตกรรม “กำไลวิเศษ” สายรัดข้อมืออัจฉริยะ เพื่อ Breathe Better, Live Longer คืนลมหายใจดี ๆ ให้ผู้ป่วยถุงลมโป่งพอง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ภายในงานบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย ดร.ปรีชา คฤหวาณิช ประธานกรรมการบริหารในฐานะประธานที่ปรึกษาภาคประชาสังคม ได้ร่วมแนะนำการใช้งาน “กำไลวิเศษ” ที่บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคถุงลมโป่งพองให้สามารถสแกน QR Code ดูข้อมูลจำเป็นของผู้ป่วยที่บันทึกไว้ รวมถึงวิธีการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นได้ในยามฉุกเฉิน