Winserve Corp.

บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด จัดกิจกรรม CSR การให้อย่างยั่งยืนปีที่ 7 ตอน เด็ก เอ๋ย เด็ก ดี ปีที่ 2

บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด จัดกิจกรรม CSR การให้อย่างยั่งยืนปีที่ 7 ตอน “เด็ก เอ๋ย เด็ก ดี ปีที่ 2” โดย คุณปรีชา คฤหวาณิช กรรมการผู้จัดการ และ คุณธนิตรา คฤหวาณิช ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนองค์กร บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนวัดสรรเพชญ จำนวน 12 ทุน