Winserve Corp.

COMMSERV SIAM น้ำใจไทย ช่วยภัยน้ำท่วม#4

ในระยะนี้ประเทศไทยของเราก็ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ซึ่งมีประชาชนเดือดร้อนจำนวนมาก ทางบริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด จึงได้เล็งเห็นในความเดือดร้อนของประชาชนชาวไทยและมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา ในนามบริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อนำไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ยารักษาโรค ข้าวสารอาหารแห้งต่างๆและน้ำดื่มขนาด 6 ลิตร จำนวน 50 แกลลอน เพื่อนำมาบรรจุลงถุงยังชีพจำนวน 50 ชุด และในวันที่ 14 ตุลาคม ตัวแทนในนามบริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัดก็ได้นำถุงยังชีพเหล่านี้ไปส่งให้ชมรมอาสาดุสิตเพื่อส่งต่อไปยังผู้ประสพอุทกภัย นับว่าเป็นอีกหนึ่งน้ำใจของเราคนไทยที่ไม่เคยทอดทิ้งกัน ในยามที่คนไทยด้วยกันประสบอุทกภัย พวกเราชาว คอมเซิร์ฟ สยาม ก็จะส่งกำลังใจไปให้ผู้ประสบภัยทุกคนนะค่ะ อย่าเพิ่งท้อแท้ เพราะยังมีน้ำใจไทยอีกจำนวนมากที่พร้อมช่วยเหลืออยู่ค่ะ