Winserve Corp.

การให้อย่างยั่งยืน

เยาวชนและสังคม

อีกบทบาทในการคืนเด็กและเยาวชนน้ำดีสู่สังคม ดร.ปรีชา คฤหวาณิช ทำหน้าที่ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเยาวชนที่อาจหลงทางผิดพลาดและพลิกคืนกลับมาเป็นเยาวชนน้ำดีของครอบครัวและสังคม

เราให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของสังคมโดยร่วมมือกับมูลนิธิที่มีชื่อเสียง ในสองโครงการที่ได้รับกาาตอบรับอย่างต่อเนื่องนั่นคือโครงการลมวิเศษและสมาคมเทคโนโลยีสุขภาพไทย เราให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านเทคโนโลยีการตลาดและกองทุน ในโครงการลมวิเศษ เราได้เปิดตัวสายรัดข้อมือ ซึ่งภายในสายรัดนั้นจะมีรหัส QR ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคถุงลมโป่งพอง โดยสายรัดข้อมือนี้ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัวและสุขภาพของผู้ป่วยรวมถึงการปฐมพยาบาลและการรักษาที่จำเป็นเบื้องต้น

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น เราให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน กลยุทธ์ของเราไม่เพียงที่จะมุ่งมั่นปกป้องสุขภาพของพนักงาน แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานรวมถึงคุณภาพชีวิตทางสังคมและอารมณ์ รวมถึงสุขภาพทางการเงิน สุขภาพจิต สติและการจัดการความเครียดรวมถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมความเป็นผู้นำ

เรื่องราวเกี่ยวกับเยาวชนและสังคม

  • All
  • เยาวชนและสังคม
Discover more

End of Content.